Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Informace k energetickým průkazům

V úterý 16. dubna proběhla tisková konference ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, kde pan ministr informoval o svých záměrech zmírnit současnou legislativu, která zavádí povinnost energetických průkazů. Během tiskové konference zaznělo, že MPO bude připravovat novelu vyhlášky o energetických průkazech a současně se pokusí tuto povinnost částečně odstranit. Tyto informace přinesly mnoho zmatků a nedorozumění. Proto prosím věnujte pozornost následujícímu vysvětlení. Současná vyhláška o energetických průkazech je platná a daná zákonem. Na této povinnosti se nic nemění.

Navrhované změny MPO:

MPO bude navrhovat, aby zejména u starších domů byla možnost namísto energetického průkazu využít faktury za energie a to až do tří let zpětně. Podobné stanovisko dnes platí u bytů. Tyto změny však nejsou nikde zakotveny, neexistuje ani předběžná podoba a návrh legislativní změny. Pokud by došlo k novelizaci vyhlášky, pak se tak nestane dříve než od ledna 2014.

Postoj EU:

Jakékoli zásadní změny vyhlášky by musela posvětit Evropská unie, která tuto povinnost zakotvila ve své direktivě s platností pro všechny členské státy EU. Není proto pravděpodobné, že k zásadním změnám či dokonce zrušení povinnosti vystavovat energetické štítky skutečně dojde. To ostatně v dnešních Hospodářských Novinách potvrdil i tiskový mluvčí Evropské komise v ČR Martin Stašek, který řekl, že před jakoukoli změnou vyhlášky by muselo dojít k jejímu odsouhlasení v Bruselu.

Platnost současné vyhlášky:

Současná vyhláška o energetických průkazech je platná a daná zákonem. Na této povinnosti se nic nemění.

Stanovisko Šance pro Budovy:

Postoj nezávislé organizace Šance pro Budovy k záměru ministra průmyslu a obchodu je velmi rezervovaný. Podle jejich slov nicméně nejsou faktury za energie dostatečným ukazatelem. Průkazy energetické náročnosti slouží k objektivnímu porovnání nabízené nemovitosti, roční vyúčtování za energie tuto informaci však poskytnout nedokáží. Šance pro budovy proto doporučuje, aby ministerstvo o těchto důležitých rozdílech mezi průkazy energetické náročnosti a ročními vyúčtováními za energie dobře informovalo a zajistilo tak ochranu kupujících před zavádějícími informacemi prodávajících. Doporučuje také kupujícím, aby průkazy od vlastníků nemovitostí vyžadovali.

Stanovisko Comfort Space a energetických zpracovatelů:

Energetičtí zpracovatelé souhlasí s postojem Šance pro Budovy, kdy pouhé faktury za energie nejsou dostatečnou informací pro kupující. Energetický průkaz podává objektivní posouzení stavu nemovitosti a chrání tak kupujícího před potenciálními budoucími problémy. Zpracovatelé souhlasí se zmírněním energetické vyhlášky za podmínky, že budou jasně definovaná pravidla. Současně upozorňují na fakt, že na stávajícím průběhu věcí se nic nezmění. Pouhé oznámení MPO o případných změnách ve vyhlášce totiž neznamená automatickou změnu zákona.

V případě dotazů přímo na zpracovatele energetických průkazů je k dispozici

Luděk Lošťák, ředitel Comfort Space: 602 441 191