Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Energetické štítky jsou stále povinné

Pozor na zmatky kolem energetických průkazů

V minulosti se objevila řada spekulací, zda bude legislativně upravena povinnost vystavovat průkazy energetické náročnosti budov (PENB). K žádným změnám v zákoně ale nedošlo a povinnost vystavení průkazů při prodeji či pronájmu nemovitosti nadále platí

Pro koho povinnost platí?

PRODEJ

  • Rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení nad 50 m2
  • Komerční a administrativní budovy
  • Bytové jednotky (do roku 2016 lze nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií)

PRONÁJEM

  • Objekty určené k bydlení – ucelená část budovy (rozloha větší než 50 m2)
  • Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře)
  • Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2 (od 1.7.2013)

Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. Pro bytová družstva je tato povinnost platná až od 1. ledna 2016. 

zdroj: www.energeticky-prukaz.com

Pro vlastníky nemovitosti je tak důležité, že energetické průkazy zůstávají dle zmiňovaného zákona povinné. Majitelé nemovitostí, kteří energetický průkaz nebudou schopni v náležitých situacích doložit, se vystavují sankcím, které může udělit Státní energetická inspekce. Stejná povinnost i riziko sankce hrozí také obcím a městům, které své nemovitosti neoznačí energetickým štítkem.

Dle novely zákona 406/2000 Sb. je možné za nedodržení povinností udělit fyzické osobě pokutu ve výši 50 až 100 tisíc korun.

Právnické osobě může být udělena pokuta ve výši 100 až 200 tisíc korun.

Z pohledu kupujícího je pak zásadní, že PENB může nový majitel vyžadovat po původním vlastníkovi nemovitosti až tři roky zpětně. Dále je energetický průkaz vyžadován stavebním úřadem při jakékoli rekonstrukci nemovitosti, na kterou musí být vystaveno stavební povolení. Bez PENB také není možné žádat o dotace v programu Zelená úsporám.

V případě zájmu o vystavení energetického průkazu kontaktujte nejbližší kancelář RE/MAX, která vám zajistí vypracování energetického štítku se slevou od našeho dodavatele firmy Comfort Space (www.energeticky-prukaz.com).

Orientační cena PENB:

cena za byt nebo dům 5.500 až 6.500

cena za komerční či bytové domy: 14.000 až 20.000