Povinnost PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek

Prodej objektů a bytů

Povinnost PENB Termín
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 1.1.2013
Komerční budovy, administrativní budovy 1.1.2013
Bytové jednotky – musí být ověřená kopie PENB od majitele či správce BD 1.7.2015

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty k rekreaci, náboženské budovy a památky PENB není povinnost realizovat při darování, dědictví a dražbách. PENB je povinnost zařídit při insolvenci správcem insolvenčního řízení.

Pronájem objektů a bytů

Povinnost PENB Termín
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (celé budovy) 1.1.2013
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (část budovy) 1.1.2016
Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře) 1.1.2013
Komerční budovy, administrativní budovy (dílčí jednotky, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře) 1.1.2016
Bytové jednotky 1.1.2016

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty výrobních hal bez instalovaných technologií na vytápění, sportovních zařízení a technických prostor, které jsou určeny k vlastní podnikatelské činnosti.

Užívání objektů k podnikání a veřejná správa (státní budovy a majetek)

Povinnost PENB Termín
Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2 1.7.2013
Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 250 m2 1.7.2015
Bytové a administrativní budovy *** 1.7.2015

*** Od 1.7.2015 při jakémkoliv prodeji bytové jednotky musí majitel bytu písemně vyzvat majitele bytového domu k dodání ověřené kopie PENB. V případě že se tak nestane, musí se nabídka bytu inzerovat s nejhorší energetickou třídou, tedy G. Povinnost průkazu však stále trvá a SVJ má zákonnou povinnost PENB dodat pod pokutou do výše 200 000 Kč.

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.