Garance kvality

RE/MAX vám jako jediná realitní společnost garantuje kvalitu svých služeb

Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto děláme maximum pro jejich spokojenost. Stoprocentní servis a služby jsou pro nás samozřejmostí. Jako jediní na trhu garantujeme kvalitu nabízených služeb, a proto jsme zavedli obchodní podmínky, které jsou popsány dále.

Soustavně měříme úroveň našeho zákaznického servisu a stupeň spokojenosti našich zákazníků ukazuje Barometr kvality. Jasně dokládá, že počet reklamací vzhledem k celkovému počtu realizovaných prodejů je u nás minimální a že stupeň míry spokojenosti našich zákazníků dosahuje 99%.

 

SOUBOR PRAVIDEL A NÁSTROJŮ GARANTUJÍCÍ KVALITU SLUŽEB

Obchodní podmínky

 1. Pojmy

  Realitní kanceláří RE/MAX se rozumí každá fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy o frančíze smluvně oprávněna k využívání systému RE/MAX. Každá realitní kancelář RE/MAX je nezávisle vlastněna a provozována.

  Realitním makléřem se rozumí osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami, která je smluvně zavázána k některé z realitních kanceláři RE/MAX a na základě smlouvy s ní je oprávněna k užívání systému RE/MAX.

  Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které některá z realitních kanceláří RE/MAX anebo některý z realitních makléřů poskytují realitní služby.

  Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi konkrétní realitní kanceláří RE/MAX a klientem.

 2. Etický kodex

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem RE/MAX Česká republika.

 3. Smlouva o zprostředkování

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškeré garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

 4. Odměna

  Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím RE/MAX a jejich realitním makléřům odměna (provize) stanovená ve smlouvě o zprostředkování. Realitní kancelář RE/MAX a její realitní makléři jsou povinni bez vyžádání klienta vystavit a předat mu řádný daňový doklad o vyúčtování odměny (provize), který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář RE/MAX plátcem DPH. Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje Minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

 5. Postup při prodeji/pronájmu a vzorové dokumenty

  Popis standardního postupu prodeje/pronájmu nemovitosti a vzorové dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách – ZDE.

 6. Úschovy peněz a depozitní účty

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři jsou oprávněni nabízet klientům pouze advokátní úschovu kupní ceny nemovitostí doporučenou centrálou RE/MAX Česká republika. Realitní kanceláře RE/MAX mají povinnost vést samostatný bankovní účet, na kterém jsou skládány prostředky klientů, a to odděleně od účtu určeného pro běžný provoz kanceláře.

 7. Stav nemovitosti

  Realitní kanceláře RE/MAX ani jejich realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

 8. Informační povinnost

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně informují klienta o stavu objednaných služeb.

 9. Reklamace

  Klient může kdykoliv využít svých práv dle Reklamačního řadu RE/MAX Česká republika, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb u jakékoli realitní kanceláře RE/MAX nebo na zelené lince RE/MAX Česká republika (tel.: 800 888 808). Realitní kanceláře RE/MAX i pracovníci zelené linky jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem RE/MAX Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

 10. Ombudsman

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři garantují klientům nezávislé přezkoumání a posouzení reklamací prostřednictvím ombudsmana.

 11. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

  Realitní kanceláře RE/MAX a jejich makléři jsou povinni mít pojištění odpovědnosti za škodu. Případná škoda, kterou by realitní kancelář RE/MAX či její makléři způsobili na majetku klienta v průběhu obchodní transakce, je kryta tímto pojištěním.

 12. Identifikační povinnost

  Realitní kanceláře RE/MAX jsou v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 

Záruka spokojenosti zákazníka

Zaměřujeme se na potřeby našich zákazníků a řídíme se principy RE/MAX Záruka spokojenosti zákazníka.

Profesionální prodejní standardy

Dbáme na to, aby byl růst generován znalostmi a profesionalitou, proto se v obchodování řídíme Profesionálními prodejními standardy.