Kancelář měsíce February 2010

Ocenění Kancelář měsíce jsme přijali s neskrývanou radostí. Nečekané, o to více potěšující. Je pro nás dalším důkazem, že způsob naší práce s důrazem na lidský přístup je správně zvolenou cestou a strategií. Budování kompaktního a stabilního týmu bylo a nadále bude naší hlavní prioritou. K té neoddělitelně patří i profesionální a etické chování nejen k našim klientům, ale i mezi sebou samými.

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali především našim makléřům a všem ostatním spolupracovníkům, bez nichž bychom tohoto úspěchu nemohli dosáhnout: „Děkujeme a vězte, že si vás i vaší práce upřímně vážíme.“

Martin Chadim jménem vedení kanceláře a společnosti