Kancelář měsíce December 2015

Kancelář RE/MAX Horizont zakončila rok 2015 mimořádným výnosem přesahujícím 6 mil. Kč a docílila tak nejvyššího ročního výnosu v historii RE/MAX ČR. Za tyto mimořádné výsledky patří velké poděkování všem našim aktivním makléřům.  Ráda bych také poděkovala za celou kancelář RE/MAX Horizont ing. Petru Mazlovi, který se ke dni 12. ledna 2016 rozhodl využít mimořádné nabídky k svému dalšímu rozvoji a zaměřit se na řešení velkých a složitých projektů mimo síť RE/MAX. Nadále však zůstane díky svým mimořádným schopnostem a dovednostem jako aktivní lektor a mentor našich makléřů, které povede k jejich dalšímu rozvoji a tím k rozvoji celé kanceláře RE/MAX Horizont. Poděkování mu patří také za jeho výnos v měsíci prosinci 2015, který přesáhl 2,1 mil. Kč. V roce 2016 se těšíme na další skvělé výsledky a spolupráci s Vámi všemi v síti RE/MAX.

Zuzana Smekalová
Majitelka kanceláře