Makléř měsíce March 2013

Ocenění „makléř měsíce“ získávám po třinácti měsících svého působení u REMAX. Je to pro mne nejenom velká pocta a potvrzení toho, že jsem se před rokem vydal na správnou cestu, je to především výzva do budoucna. Obhájit je vždy těžší než získat. Děkuji nejenom svým kolegům z kanceláře REMAX Horizont, ale zejména spolumajitelům této kanceláře za účinnou pomoc, bez nichž by ocenění „makléř měsíce“ bylo nejspíš utopií. Největší dík však patří mým zákazníkům, neboť bez uspokojení jejich potřeb bych takto dobrých výsledků nikdy nedosáhnul. Věřím, že i někdy v budoucnu budu mít možnost opět psát podobné řádky na titulní webovou stránku REMAX ČR.