Makléř měsíce August 2010

Že jsem se stala makléřkou měsíce mne více než překvapilo. A to především proto, že řídím kancelář a prodeji nemovitostí se věnuji jen velmi okrajově. Jsem přesvědčena, že tohoto výsledku bylo dosaženo především díky čestnému a diplomatickému jednání a především individuálnímu přístupu, který klienti velmi oceňují.

Díky tomuto pozitivnímu přístupu a schopnosti naslouchat mě klienti sami vyhledávají, a to je více než odměna za moji práci. Nemalý dík patří i mému společníkovi Ing. Petru Mazlovi, který mi ukázal správnou cestu k úspěchu.

Zuzana Smekalová