Makléř měsíce October 2010

Ocenění makléř měsíce jsem získala již podruhé v tomto roce. Toto ocenění mé práce je pro mne potvrzením mého směřování a naplňování předsevzetí, které jsem si dala již před rokem. Bylo jím vést a řídit úspěšnou kancelář se spokojenými makléři, kteří společně se mnou dosahují výborných výsledků. Chápu to jako své poslání a skutečnost, že se to daří, vnímám velmi pozitivně.

Svým klientům se věnuji s maximálním nasazením, které vede v tak velkou úspěšnost při prodeji jejich nemovitostí. To je důvod, proč mne klienti sami vyhledávají a svěřují mi je do prodeje. Celý úspěch spočívá v čestném a diplomatickém jednání, individuálním a pozitivním přístupu ke každému a především ve schopnosti naslouchat a vcítit do potřeb a požadavků klienta.