Makléř měsíce October 2012

Je neuvěřitelně těžké být v něčem nejlepší. Ať se jedná o sport, práci nebo hudbu… Všem třem uvedeným aktivitám jsem se věnoval, ale asi ne dost dobře, abych v nich vyniknul a byl nejlepší. Ve sportu jsem dosáhnul maximálně na okresní úroveň, v předešlých pracích jsem byl jen řadový občan v průměru a hudbu jsem skládal do šuplíku. Je těžké být v něčem nejlepší, a když, trvá to jen krátkou chvíli. Proto si ten pocit náležitě užívám a ptám se sám sebe, jak se to může stát anebo ještě lépe, jak to zopakovat. Nepovažuji se za jiného či výjimečného a přesto jsem všechny dosavadní vyhlášené Makléře měsíce považoval za vzdáleně jiné a nedosažitelně výjimečné. Ale teď už to vím. Ti lidé jsou jiní a výjimeční svou pílí a pracovitostí, nadšením a nápady, svou důsledností a pečlivostí. Asi se mezi ně musím zařadit a ostatní mí kolegové z kanceláře mě možná budou považovat za vzdáleně jiného s nedosažitelným statutem Makléř měsíce. Chci jim i sobě říci jedno mé heslo, které mne posouvá vpřed: „Není těžké uspět, je těžké rozhodnout se“. Já jsem se rozhodnul uspět. Nezávisle na době, lokalitě, cenách, na politické situaci, na partnerovi…….Děkuji takto na dálku ještě své matce, které vděčím za svou výchovu (i když tyto řádky nebude číst) a děkuji také Pavlovi Hassmanovi za podporu a přátelství, které mne uspokojuje a nabíjí.