Makléř měsíce December 2009

Svou práci mám rád. Klient je pro mne emocionální a jedinečná bytost, které naslouchám a snažím se „číst mezi řádky“. To, co říkám a dělám je v souladu s tím, co myslím a cítím, proto mi lidé důvěřují a cítí vibrace bezpečí. Podmínkou k tomu je perfektní profesionální příprava, dobrá vůle prospět lidem, srdečný úsměv, ocenění druhých, stálé nacházení nových cílů a prostředků k jejich dosažení a nezbytná každodenní práce na sobě samém, ze které plyne moje sebedůvěra.

Vážím si lidí jako jedinečných bytostí, které mohou být v každém okamžiku mými učiteli.

Snažím se opatrně zacházet se svými myšlenkami, neboť každá myšlenka má svou tvořivou sílu, ať je pozitivní nebo negativní a vše, co vysílám do světa se mi vrátí zpět v té samé podobě.