Makléř měsíce December 2010

Vážím si všech slušných a čestných lidí, se kterými jsem až doposud mohl spolupracovat, vážím si i jejich postojů, vážím si jejich korektnosti a upřímnosti. Věřím, že i v tomto roce budu mít možnost takové lidi dále potkávat a společně s nimi budovat další úspěšné realitní obchody.

Netýká se to jen obchodních partnerů, ale i všech mých týmových spolupracovníků v rámci naší kanceláře RE/MAX Horizont. Přeji si potkávat takové lidi v budoucnu stále více, což pro mne bude další motivací a upevnění mé víry v lidskou slušnost, bez které nelze tvořit a budovat poctivý realitní byznys.

Vážím si i tohoto ocenění, neboť mne utvrzuje v tom, že pokud člověk pracuje korektně a slušně, dokáže opravdu velmi mnoho. Při této příležitosti bych rád popřál všem mým kolegům z celé sítě mnoho osobních i profesních úspěchů v roce 2011.