Makléř roku 2009

PROHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO MAKLÉŘE ROKU 2010

Každé ocenění, které člověk dostane má za sebou svoji historii a před sebou budoucnost.

Makléřem roku jsem se nestal zásluhou nějaké náhody či štěstí. Je za tím spousta práce, a aby tato práce měla nějaký smysl, musím mít jasno především ve svých cílech. Neustálé sledování těchto cílů mi dává energii k dodržování tvrdé sebedisciplíny a neustálému osobnímu rozvoji.

Vidět o trochu dál než ostatní, také není žádný dar od Boha, ale neustálá a cílevědomá snaha o získávání podrobných informací a jejich pracnému ukládání tak, aby nakonec daly obraz možného vývoje situace s její proměnlivostí a variabilitou.

Pružnost a pohotovost, připravenost reagovat na změny, jsou vlastnosti, které usnadňují člověku být ten pomyslný krok napřed… Je více lidí, kteří touží po titulech a oceněních, ale je málo těch, kteří by si se mnou vyměnili tu námahu, osobní a časové investice, včetně investic nejdražších.

Je snadné vidět úspěch zvnějšku, ale velmi nesnadné pochopit, co všechno k němu vedlo.

Ocenění „Makléř roku“ je velmi zavazující situace do budoucna!

Oscar Wilde kdysi napsal či řekl, že „Člověk musí hrát poctivě, když má vítězné karty“ – a já se s tímto výrokem plně ztotožňuji. Toto ocenění je pro mne jen stupínek k mým cílům a vizím.

Mým přáním je, aby realitní byznys byl konečně povznesen z posttotalitního a zlatokopeckého bláta a špíny, do které byl uvržen těmi, co si mysleli (a někdy ještě dosud myslí), že být realitním makléřem je snadná cesta k penězům!

Jsem rád, že jsem se rozhodl správně – jít svou vlastní cestou, a současně zakoupit jednu z frenčíz, která neprosperovala a vytvořit z ní v rekordním čase kancelář, která získala ocenění „Skokan roku 2009“. Děkuji svým kolegům ze všech kanceláří, s nimiž jsem jako manažer týmů a makléř spolupracoval, že pochopili moji filozofii a snaží se s ní ztotožnit. Přináší nám to všem prosperitu a možnost být těmi, kteří budou udávat zvučný tón na poli realitního byznysu.

Své kolegy učím nejen profesionálním znalostem, ale snažím se jim především vštípit, že pohodlnost není cestou k úspěchu a seberealizací v tomto byznysu. Kdo to včas nepochopí, nemá v tomto oboru šanci.

Jsem velmi rád, že přišla krize, která pomáhá vyselektovat zdravé jádro od plev, které těm, kteří se snaží odvádět dobrou práci, kazí pověst.

Lidé – naši klienti, si konečně zaslouží vysoce kvalitní služby, profesionální a lidský přístup, aby se mohla obnovit a vytvořit důvěra, která je předpokladem spokojenosti na obou stranách – klienta i obchodníka.

Jedním z mých cílů, je vychovat novou a nezkaženou generaci obchodníků, kteří postaví pomyslnou kvalitativní laťku obchodu natolik vysoko, aby zde přestal být prostor pro neodbornost, nepoctivost a hloupost.

Je třeba vytvořit zdravé konkurenční prostředí, které zajistí kvalitu lidí, kteří mají chuť a zájem v tomto oboru pracovat. Dalším mým cílem je vytvořit prostor pro perspektivní spolupráci mezi obchodníky, např. kvalitním proškolováním manažerů, makléřů a budoucích investorů, aby byli sami schopni zajistit si kvalitní lidský potenciál ve svých společnostech a skupinách. Myslím si, že řevnivost, házení klacků pod nohy, uražená ješitnost a další nepříjemné jevy, které se bohužel také vyskytují v byznysu (neboť úspěch se jen tak snadno neodpouští) – nemají v dobrých kolegiálních a mezilidských vztazích co dělat a škodí obchodu obecně!

Mou snahou je vytvořit synergické prostředí, ve kterém budou prosperovat Ti, kteří toto rychle pochopí a pevně uchopí své kormidlo a nasměrují své týmy k podobným cílům.

Čím lépe a kvalitněji budeme spolupracovat a méně si křižovat navzájem cesty, tím dříve se k našim cílům přiblížíme.