Daňové přiznání: nezapomeňte si odečíst hypotéku!

Daňové přiznání se opět blíží. Neradostné období alespoň částečně ocení plátci hypoték, kteří si mohou část zaplacených úroků odečíst z daní. Jaký odpočet je možný a jak správně postupovat napoví následující příklad.

Podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze ze základu daně odečíst částku odpovídající úrokům zaplaceným z úvěru bance nebo stavební spořitelně, pokud tímto úvěrem poplatník řeší bytovou potřebu svou, anebo svých blízkých příbuzných. Tolik informace dle zákona. V praxi to znamená, že maximální odečitatelná položka činí 45.000,- korun ročně. Na tu ovšem většina domácností nikdy nedosáhne, protože by teoreticky museli splácet hypotéku kolem 8,5 milionu korun.

Obvyklá výše hypotéky se dnes pohybuje kolem 1,7 milionu, při splatnosti na 30 let a sazbě 3,5%. Daňová úleva, kterou v takovém případě může domácnost využít v prvních letech splácení hypotéky, představuje 8.700,- Kč ročně. V dalších letech dochází k jejímu postupnému snižování. Je to proto, že daňový odpočet se vypočítává jako 15% ze zaplacených úroků v daném roce (do maximální výše 300 tisíc ročně). Ty jsou v počátku splácení nejvyšší a postupně, s umořujícím se dluhem, klesají. I tak za celou dobu splácení hypotéky ve výši 1,7 milionu klient na úrocích zaplatí více než milion korun. Pokud by po celou dobu splácení dodržoval odpočitatelné položky, může na daních za 30 let uspořit 157.500,- korun.

Podklad pro uplatnění daňové úlevy poskytuje na začátku roku banka svým klientům většinou automaticky. Pokud se tak ovšem nestalo, je třeba o ni urychleně zažádat.

Daniel Kotula
majitel
RE/MAX Center