Nový zákon ztíží podnikání v realitách

Realitní trh utržil v posledních měsících nepříjemné rány. Kauzy Century 21 nebo Prolux dobré jméno makléřům nedělají. Pomoci by mohla nová legislativa upravující podnikání na realitním trhu. Po jednání hospodářským výborem PSPČR se návrhy zabývá Ministerstvu pro místní rozvoj. Na návrzích se aktivně podílela jak Asociace realitních kanceláří ČR, tak největší realitní kancelář RE/MAX.

Analýza předkládá několik různých variant regulace trhu. Jako nevhodnější pro ČR se jeví varianta 2 v jaké je stanovena legislativa například ve Švýcarsku, Rakousku, Norsku, Francii nebo Belgii. Pro podnikatele na realitním trhu to především znamená:

  • Vznik registru podnikatelů působících v realitním oboru. Jedna z variant původní studie počítala se změnou živnosti z volné na vázanou. To by ale vyžadovalo změnu živnostenského zákona, proto se výbor přiklání k registru, který vykoná obdobnou funkci. Zápis do registru bude z hlediska kvalifikace podmíněn:

    • vzděláním (VŠ ekonomického, právního nebo stavebního směru případně maturitou a roční praxí)
    • nebo získáním dílčí kvalifikace pro činnost samostatného obchodníka s realitami
  • Úprava nakládání s finančními prostředky klienta – stanovuje, že pokud realitní kancelář přijímá peníze do úschovny od klienta a na místo bankovní, advokátní či notářské úschovy používá vlastní účty, je povinna tyto účty vést odděleně od běžných provozních prostředků společnosti.Studie zároveň počítá s úpravou insolvenčního zákona. Finanční prostředky, vedené na oddělených účtech a doložené smluvními dokumenty (rezervační, zprostředkovatelské či kupní smlouvy) nemohou být majetkem, který by měl být zahrnut do majetkové podstaty a tedy by se neměly stát předmětem insolvenčního řízení.
  • Zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu – podobně jako u pojišťovacích agentů nebo daňových poradců vznikne povinnost realitních makléřů uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. To se bude vztahovat jak na realitní kancelář, tak na práci jednotlivců. Některé realitní kanceláře takovou odpovědnost mají pevně zakotvenou ve svých stanovách. To je i případ RE/MAX.

Komentář Hanuše Němečka, výkonného ředitele RE/MAX

Legislativní úpravu podnikání na českém realitním trhu považujeme za nezbytnou. Aktivity, jejichž roční hodnota (v podobě marží za prodeje či pronájmy) přesahuje v České republice pět miliard korun, nejsou nijak zásadně regulovány. Škodám na reputaci pak ale čelí všichni, kdo se v realitách snaží podnikat. Velmi proto vítáme zavedení právního rámce, který bude trh ovlivňovat. Ať už jde o opatření restriktivní (sankce) nebo naopak opatření pozitivní (zavedením transparentního, veřejného rejstříku podnikatelů v realitách). Účinnou obranu proti některým nepoctivcům realitní trh potřebuje. Dosud je stále bohužel možné, aby realitní kancelář navenek vyhlásila úpadek a přitom stejní lidé začali totožné podnikání, pouze pod novým obchodním jménem.
Vůle pro legislativní úpravu podnikání v realitách je velmi dobrým krokem, který jistě povede k rozvoji a růstu tohoto podnikatelského segmentu. Bude ovšem velmi záležet na tom, jak ministerstvo celou záležitost dokončí. Jásejme, máme recept, teď záleží na tom, jakou kaši si uvaříme.

Kontakt pro média:
Tomáš Hejda
+420 737 206 845
tomas@margetroid.cz

O společnosti RE/MAX:

Společnost RE/MAX působí na českém trhu od roku 2005. Disponuje 117 otevřenými kancelářemi s téměř 1 200 makléři, v nabídce má v průměru 15 000 unikátních nemovitostí. Společnost RE/MAX byla založena roku 1973 v americkém Denveru a dnes je leaderem na světovém trhu s nemovitostmi. Pracuje formou franšízingu. Společnost RE/MAX má 6299 kanceláří, právně a finančně nezávislých subjektů situovaných v 90 zemích světa. RE/MAX je zkratkou pro Real Estate Maximum a vyjadřuje tak hlavní moto společnosti – maximální služby pro majitele realitních kanceláří, realitní makléře a zákazníky