Translate with 
MENU ZAVŘÍT
23. září 2019

Bydlení v Praze opět podraží

Pražské zastupitelstvo schválilo nové podmínky, které pro velkou část Pražanů znamenají výrazné zdražení daně z nemovitosti. Růst takzvaného místního koeficientu ovlivňuje výši daně z nemovitosti v každém městě v republice. Doposud byl tento koeficient v Praze na hodnotě 1. Nyní dojde k jeho zvýšení na dvojnásobek.

Hra s čísly

Daň z rezidenčních nemovitostí se počítá podle zastavěných metrů, pozemky se daní zvlášť. Základ daně za metr čtvereční činí v případě obytných nemovitostí dvě koruny. Tento základ se poté násobí dvěma koeficienty - místním a velikostním. Vyhláška zvyšuje místní koeficient v celé Praze z úrovně jedna na úroveň dva, zároveň však výchozí hodnotu velikostního koeficientu snižuje ze stupně pět na 2,5. V případě stometrového bytu se tak základ daně 200 korun bude nově násobit místnímkoeficientem dva a následně sníženým velikostnímkoeficientem 2,5. Celková částka - 1000 korun - se nezmění.

Které části zdraží?

Městské části nicméně dostaly možnost velikostní koeficient zvýšit až do úrovně pět, který fakticky znamená zdvojnásobení daně. Nejvyšší úroveň stanovily radnice Prahy 1, Prahy 3, Prahy 7, Prahy 8, Prahy 10, Prahy 18, Prahy 22, Březiněvsi, Ďáblic, Dolních Chaber, Kolovrat, Kunratic, Lysolají, Petrovic, Řeporyjí, Slivence, Suchdola, Šeberova, Troji, Újezdu a Zbraslavi.To by znamenalo, že za průměrný, sedmdesátimetrový byt, za který majitel platil každý rok daň ve výši 860 korun, bude od příštího roku hradit dvojnásobek, tedy 1720 korun. Nutno podotknout, že vybrané prostředky plynou přímo do pokladny hlavního města, respektive jednotlivým městským částem.

Komerční prostory zdraží bez výjimky

Jiná je situace v případě nemovitostí užívaných k podnikání. Mají vyšší základní sazbu a také se na ně nevztahuje velikostní koeficient, ale zvláštní komerční koeficient, který má zůstat na stejné úrovni jako dosud. Zvýšení místního koeficientu, který ovlivňuje všechny objekty, tak bude v celé Praze znamenat zdvojnásobení daně pro komerční nemovitosti.