Translate with 
MENU ZAVŘÍT
1. června 2020

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí, úhradu lze odložit

V uplynulých týdnech rozeslala Finanční správa všem vlastníkům nemovitostí složenku (případně e-mail či zprávu do datové schránky) k zaplacení daně. Tu lze uhradit na poště, v online bankovnictví (na každé složence je pro urychlení platby uvedený QR kód) či přímo v pokladně finančního úřadu. Finanční správa nicméně vzhledem k aktuální situaci preferuje úhradu daně bankovním převodem. Placení je možné také prostřednictvím SIPO.

Vzhledem k současným mimořádným okolnostem lze daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5000 Kč uhradit bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. Kdo má platit daň vyšší jak 5000 Kč a dostal by se tím do finančních potíží, může využít žádosti o posečkání daně (https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf), tedy o odpuštění úroku z prodlení. U žádostí podaných do 31. července 2020 bude prominut správní poplatek 400 korun.