Translate with 
MENU ZAVŘÍT
7. listopadu 2016

Dotazy k dani z nabytí nemovitých věcí

Od kterého data je kupující vždy poplatníkem daně?

Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva, nikoli datum uzavření kupní smlouvy či datum provedení vkladu katastrálním úřadem.

Jak řešit kupní smlouvy podepsané před 01.11.2016, kde vklad bude proveden po 01.11.2016?

Novela neobsahuje žádnou zvláštní úpravu ohledně přechodného období. Novela nijak neřeší co se smlouvami, které již byly uzavřeny. Je proto nezbytné, aby smluvní strany pamatovaly na tuto skutečnost již nyní. Řešením a naším doporučením je, aby již nyní byl vždy ve smlouvě jako poplatník daně uveden kupující a kupní cena byla uváděna bez daně.

Jak je to se směnou nemovitostí? Kdo platí jako daň z nabytí nemovitých věcí?

V ustanovení § 14 odst. 2 se dodává: V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 % směrné hodnoty, nebo  zjištěné ceny. V praxi to znamená:

Poplatníkem je nově vždy nabyvatel. V případě směny jsou nabyvatelé oba dva. Oba nabývají Byty Praha RE/MAX a oba podávají své daňové přiznání a daňové řízení se v jejich případě vede pro každého z nich separátně. V případě směny je většinou sjednaná cena nulová, pokud není poskytován žádný doplatek. Srovnávací daňová hodnota je ve výši 100 % směrné hodnoty (dané tabulkami) nabývané nemovitosti nebo zjištěné ceny (posudkem). Daň se tedy platí ze směrné hodnoty ve výši 100 % z nabývané nemovitosti. Pokud je poskytován doplatek, pak výše tohoto doplatku plní funkci sjednané ceny. Takový doplatek však bude většinou nižší, než hodnota nemovitosti, proto se i zde uplatní daň ve výši 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

Podle obrázku tedy pán A platí doplatek 1 mil. Kč (sjednaná cena je tedy 1 mil. Kč), avšak směrná hodnota je 2 mil. Kč, takže daň platí z 2 mil. Kč. Naopak pán B neplatí žádný doplatek (sjednaná cena je rovna nule) a nabývá nemovitost za 1 mil. Kč, směrná hodnota nabývané nemovitosti je 1 mil. Kč, daň se tedy počítá z 1 mil. Kč. Pokud by nabyvatel nemovitosti platil vyšší doplatek, než by byla hodnota nabývané nemovitosti, platila by se daň z výše doplatku. To je interpretace zákonného ustanovení, uvidíme, zda budou daňoví poradci mít stejný názor.