Translate with 
MENU ZAVŘÍT
24. května 2021

Platba daně z nemovitosti se blíží. Pro řadu lidí poprvé.

Zatímco noví majitelé nemovitostí již neplatí daň z nabytí z nemovitých věcí, povinnost úhrady daně z nemovitých věcí platí nadále. Ta se i díky loňským rekordním prodejům bytů, domů, chat a chalup týká čím dál většího množství lidí. V jaké podobě obdržíte výzvu k jejímu uhrazení, kdy je nejzazší termín a na co si dát pozor?

Daň z nemovitých věcí do částky pět tisíc korun se platí najednou, a to nejpozději do 31. května 2021. Pokud je částka vyšší, lze ji bez domluvy s finančním úřadem uhradit maximálně ve dvou splátkách. První polovina musí být uhrazena v květnovém termínu, druhá pak ve většině případů nejpozději do 30. listopadu. Povinnost daň hradit odpadá zcela v případě, kdy je vypočtená částka daně nižší než 30 korun.

Jak se o dani dozvím?

Poplatníci jsou o daňové povinnosti informování již tradičně formou složenky, kterou v těchto dnech obdrželi nebo teprve obdrží do svých poštovních schránek. Nejzazším termínem, do kdy by měla složenka doputovat do schránky, je dle informací finanční správy 25. květen. To se netýká těch, kteří jsou přihlášení k zasílání informace prostřednictvím e-mailu či platí daň prostřednictvím SIPO.

Majitelé datových schránek dostanou informace k úhradě daně z nemovitých věcí automaticky do svých datových schránek. Jejich počet i kvůli zjednodušení komunikace s úřady v době pandemie koronaviru meziročně vzrostl o bezmála 180 tisíc. Pokud jste si v loňském či letošním roce zřídili datovou schránku, informace k platbě vám již nedoručí pošta ve formě složenky, ale právě do datové schránky.

Jak jí lze uhradit?

Daň z nemovitosti lze uhradit několika způsoby. Pokud vám dorazí složenka, nejsnazší je využít bankovní převod, který zjednodušuje uvedený QR kód. Další možností je úhrada složenky na poště, případně lze daň uhradit také osobně v pokladně finančního úřadu. Pozor, platbu je třeba zaslat na finanční úřad odpovídající kraji, ve kterém se vaše nemovitost nachází, máte-li nemovitost ve více krajích, pak je třeba hradit daň na více různých účtů.

Pokud vám ještě nedorazila složenka ani informace do mailu či datové schránky a nevyužíváte SIPO, je pravděpodobné, že se tak stane v následujících dnech. Nestane-li se tak, obraťte se na příslušný finanční úřad, aby vám částku a číslo účtu sdělil telefonicky. Jako variabilní číslo využijete vaše rodné číslo, právnická osoba pak IČ.

Není-li daň z nemovitých věcí uhrazena nejdéle 31. 5. 2021, vzniká u finančního úřadu dluh. Ten je od čtvrtého dne po splatnosti, tedy od. 4.6.2021 úročen roční sazbou 8,25 procenta. Úrok do 1 000 korun za rok na jedné dani se nepředepisuje, tedy trest za pozdní úhradu nízkých částek při relativně krátkém zpoždění nehrozí. Co však při daňovém dluhu hrozí, to je exekuce. Správce daně je totiž oprávněn exekuovat dlužnou částku z účtu vedeného u některé z bank v ČR.