Translate with 
MENU ZAVŘÍT
20. ledna 2020

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Tak jako v minulosti zůstává i pro rok 2020 povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí všem poplatníkům, kteří nabyli v průběhu roku 2019 nový pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Svoji daňovou povinnost musí aktualizovat také všichni poplatníci, kteří některé nemovité věci pozbyli. "Pokud jim ještě nějaké nemovité věci v působnosti krajského finančního úřadu zbývají, podají pouze dílčí přiznání na snížení své daňové povinnosti. V případě pozbytí všech nemovitých věcí podají na příslušný finanční úřad pouze oznámení o této skutečnosti,“vysvětluje Jana Zachystal, realitní makléř RE/MAX Alfa.

Pozor na změny územních pracovišť

Daňové přiznání je nutné odevzdat do 31. ledna buď osobně na příslušném územním pracovišti, poštou, či elektronicky (datová schránka). V případě datové schránky je podání daňového přiznání touto cestou povinné. Daňové přiznání je třeba odevzdat na finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Záleží tedy na poloze nemovitosti a nikoliv na trvalém bydlišti. Od 16. ledna také dochází ke změně ohledně nového umístění spisů poplatníků na finančních úřadech a na územních pracovištích. „Pokud budete podávat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, prověřte si nejprve, zda nedochází ke změně a nebudete toto přiznání podívat na jiné územní pracoviště než doposud,“radí Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP.

V současné době provádějí katastrální úřady revize katastru nemovitostí (KN). Cílem těchto revizí je ověřit v terénu skutečný stav a porovnat jej s údaji zapsanými v KN. Zjištěné nesoulady jsou v některých případech projednávány přímo s vlastníky, v ostatních případech jsou zveřejňovány pouze dálkovým přístupem při nahlížení do KN. „Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace, apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na výši daně,“ říká Jana Melicharová z KODAP.

Změny u koeficientů zohlední správce daně sám

Na území hlavního města Prahy došlo od 1.1.2020 ke změně místního koeficientu. V souvislosti s touto novinkou dochází u některých městských částí hl. m. Prahy k úpravám dalších koeficientů. Tato samotná změna však není důvodem pro povinnost podání přiznání, správce daně ji zohlední při výpočtu daňové povinnosti za rok 2020 sám.

"Pokud majitel nemovitosti daňové přiznání nepodá včas, hrozí mu sankce ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Ta se ale začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 korun," dodává Jan Zachystal, realitní maléř RE/MAX Alfa.