offers in other languages

MENU ZAVŘÍT

Katastrální zákon - jaká je skutečná délka řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí?

Katastrální úřady obdrží ročně kolem 700 000 návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Nejedná se samozřejmě pouze o návrhy na vklad vlastnického práva, ale také o návrhy jiných věcných práv, jako jsou práva zástavní, práva odpovídající věcným břemenům nebo předkupní práva s věcnými účinky. Katastrální úřad ve správním řízení posuzuje předložené smlouvy a další dokumenty, rozhoduje o povolení vkladu práva a na základě těchto rozhodnutí provádí zápis práv do katastru nemovitostí.

Věcné právo k nemovitosti vzniká až vkladem do katastru nemovitostí se zpětnými účinky ke dni podání návrhu na vklad. Ze zákona má katastrální úřad na provedení vkladu 30 dnů od podání návrhu. Ve skutečnosti trvá vkladového řízení průměrně dva týdny od podání návrhu na vklad.

Samozřejmě nejdéle trvají vkladová řízení v Praze a okolí, jejichž délka se pohybuje mezi 20 až 30 dny, nejkratší dobu trvají vklady vlastnických práv v méně obydlených lokalitách. Je zřejmé, že v zákonné lhůtě 30 dnů katastrální úřad neposuzuje důvodnost předloženého návrhu. Drtivou většinu této lhůty konkrétní návrh na vklad pouze čeká, než se dostane pověřené úřední osobě takříkajíc do rukou. Jak dlouho tedy skutečně trvá provedení vkladu? Odpověď zní 2,4 hodiny.

Přesně tato doba představuje čistou spotřebu času na komplexní zpracování jednoho podání k zápisu do katastru nemovitostí zahrnující všechny činnosti od přijetí podání přes zaplombování, oznámení účastníkům řízení, posouzení listiny a rozhodnutí o návrhu, provedení zápisu včetně zákresu do mapy a jeho kontrola, obeslání účastníků řízení, založení dokumentů do sbírky listin a uzavření spisu.

Smyslem opatření směřujících k odstranění průtahů v řízení tedy není zkrácení rozhodování o vkladu, ale zkrácení času, po který návrh na vklad čeká na vyřízení. K tomu pomůže nejen pokračující digitalizace katastru, ale zejména odpovědný a profesionální přístup katastrálních úředníků.

Michal Ševčík z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners