Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Katastrální zákon – jaká je skutečná délka řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí?

Katastrální úřady obdrží ročně kolem 850 000 návrhů na vklad do katastru nemovitostí. V roce 2021 číslovka dokonce překročila hranici 1 000 000.

Nejedná se samozřejmě pouze o návrhy na vklad vlastnického práva, ale také o návrhy jiných věcných práv, jako jsou práva zástavní, práva odpovídající věcným břemenům nebo předkupní práva s věcnými účinky. Katastrální úřad ve správním řízení posuzuje předložené smlouvy a další dokumenty, rozhoduje o povolení vkladu práva a na základě těchto rozhodnutí provádí zápis práv do katastru nemovitostí.

Věcné právo k nemovitosti vzniká až vkladem do katastru nemovitostí se zpětnými účinky ke dni podání návrhu na vklad. Ze zákona má katastrální úřad na provedení vkladu 30 dnů od podání návrhu. Vzhledem k ochranné 20 denní lhůtě, po kterou katastrální úřad nemůže vklad provést, se i mnohá řízení 30 dnům blíží. Nelze ani předem předvídat, jestli katastrální úřad provede zápis dříve či později v deseti denním okně. Ve hře jsou různé faktory jako svátky nebo množství aktuálně zpracovávaných návrhů.

Samozřejmě nejdéle trvají vkladová řízení v Praze a okolí. Co do počtu podaných návrhů je ovšem v popředí i Brno a jeho okolí. Je nicméně zřejmé, že po celou dobu zákonné 30 denní lhůty katastrální úřad neposuzuje důvodnost předloženého návrhu. Drtivou většinu této lhůty konkrétní návrh na vklad pouze čeká, než se dostane pověřené úřední osobě takříkajíc do rukou. Jak dlouho tedy skutečně trvá provedení vkladu? Odpověď zní: 2,4 hodiny.

Přesně tato doba představuje čistou spotřebu času na komplexní zpracování jednoho podání k zápisu do katastru nemovitostí zahrnující všechny činnosti od přijetí podání přes zaplombování, oznámení účastníkům řízení, posouzení listiny a rozhodnutí o návrhu, provedení zápisu včetně zákresu do mapy a jeho kontrola, obeslání účastníků řízení, založení dokumentů do sbírky listin a uzavření spisu.