Zatopené sídla i kanceláře. Co s vyplavenou firmou?

Povodně a záplavy se dotýkají i nemovitostí určených pro podnikání. Stovky postižených firem a živnostníků budou muset kromě škod na majetku řešit
i v lepším případě dočasné přemístění provozovny. Jak postupovat při zaplavení firmy?

Škody napáchané povodněmi mezi firmami a živnostníky se budou počítat ve stovkách milionů korun. Část škod zaplatí pojišťovny, obrovským ztrátám se firmy a podnikatelé přesto nevyhnou. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou budou v dohledné době řešit, je i možnost změny sídla firmy mimo zátopovou oblast. „V tuto chvíli podnikatelé musí řešit opatření, které jim pomůže ochránit majetek. Zatím bude docházet jen k dočasným relokacím firem. Teprve později po vyřešení povodňové situace se bude rozhodovat, zda firmu nepřestěhovat zcela,“ říká Miroslav Herain, ředitel RE/MAX Commercial.

Přesto podle jeho slov není příliš pravděpodobné, že by docházelo k masivnímu stěhování. U větších firem náklady na stěhování převyšují možné riziko. U menších, především obchodních firem je zase důležitá prestižní adresa či exponovaná lokalita. Dokonce ani v případě kancelářských prostor se nedá očekávat zásadní změny v počtu nájemců. „Úbytek nájemců v postižených lokalitách nebude vysoký. Můj odhad je maximálně 15 procent obsazenosti,“ říká Herain. Podobná zkušenost se totiž projevila i v předchozích povodních v roce 2002.

Co se zatopenou firmou?

V případě, kdy je firma v pozici nájemce, musí si pojištění svého majetku a to včetně zásob, vyřešit sama. „Taková klauzule je běžně obsažena v korporátních nájemních smlouvách. Je povinností nájemce pojistit si svůj firemní majetek,“ potvrzuje Miroslav Herain. Majitel nemovitosti je tak zodpovědný pouze za svoji budovu, ve které je firma v nájmu.

Sídlo firmy a provozovna

V případě poškození či dočasné nedostupnosti prostor by měl majitel nájemci nabídnout náhradní prostory nebo alespoň takzvané nájemní prázdniny. Další možností je i finanční kompenzace, a to po dobu, po kterou je služba nedostupná. K té se přistupuje většinou v případě, kdy majitel nemovitosti není schopen zajistit adekvátní náhradu pro své nájemce.

Pokud má majitel možnost nabídnout nájemci náhradní prostory, může tak učinit i za cenu dočasného snížení úrovně komfortu (např. kategorie A kancelářských prostor na kategorii B v B lokalitě). Nájemce tuto službu může, ale nemusí využít. V případě využití by mělo dojít k adekvátní úpravě výše nájemného.

Důležité také je, že v případě zaplavení není nutné měnit sídlo společnosti, a to ani v případě její totální destrukce. „Sídlo firmy může být provozováno i
„v ruinách“, pokud je dostupná schránka pro doručování poštovní korespondence. Zázemí firmy pak může být v prostorách na jiné adrese. Podobný model je ostatně nabízen jako služba virtuální kanceláře,“
podotýká Miroslav Herain. Stačí přesměrovat poštovní korespondenci a zařídit přenos ostatní techniky do nové provozovny.

Jak postupovat v případě živelné katastrofy

Prvním logickým bodem je komunikace. Bez ní mohou problémy jen eskalovat. „Je nutné co nejdříve navázat komunikaci jak s majitelem nemovitosti, tak s odběrateli a dodavateli. Je totiž pravděpodobné, že firma nebude po určitou dobu moci plnit své závazky. Tyto případy je nutné mít včas ošetřené,“ říká Miroslav Herain. Důležitým krokem je také pokus zabránit následným škodám. To znamená okamžitě vše zdokumentovat pro pojišťovnu a pokusit se zachránit majetek firmy.

Jednání s pojišťovnou

Pojišťovna bude vyžadovat kromě fotodokumentace i soupis movitého
a nemovitého majetku z účetní evidence. Pokud by došlo k záplavě počítačové techniky a evidence by nebyla dostupná, je nutné zajistit znalecké posudky.

Financování škod

Může se stát, že pojistné plnění nebude dosahovat hodnoty dostačující pro pořízení nového vybavení. V takovém případě se nabízí podnikatelům možnost požádat o balíčky státní pomoci. Dalším užitečným zdrojem mohou být
i specializované nabídky, které jsou dostupné na základě předložení protokolu o pojistné události.

Podnikatelé by neměli zapomenout ani žádost o odklad či snížení splátek
u stávajících úvěrů, a to jak u banky, tak případně i u svých věřitelů a dodavatelů.

Kontakt pro média:

Tomáš Hejda
+420 737 206 845
tomas@prmollo.cz