Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Výběr vhodného makléře

Jak poznat toho nejlepšího makléře právě pro mě?

Nejbezpečnější způsob je ten makléř, kterého vám někdo osobně doporučí, protože s ním má vlastní dobré zkušenosti. Většinou si uděláte obrázek už z prvního dojmu. Jak makléř mluví, jak je oblečený, jak dobře zodpoví naše dotazy. Profesionálního makléře rozpoznáte na základě svých dotazů rychle. To ovšem neznamená, že i nováček nemůže poskytnout kvalitní servis. Můžete ocenit jeho nadšení a zaujetí a u kvalitních kanceláří mají většinou širokou oporu ve svých mentorech a manažerech. 

Kde mám vhodného makléře hledat?

Na základě vlastních zkušeností bych makléře hledal spíše ve velkých realitních společnostech s celorepublikovou působností, s etickým kodexem, s kvalitním vzdělávacím systémem. Samozřejmě i v těchto velkých firmách existují rozdíly mezi makléři, ale je zde zaručeno, že v případě nespokojenosti s prací makléře máme možnost činnost makléře reklamovat a domáhat se nápravy stavu. Nedoporučuji se obracet na makléře sólisty, případně na makléře malých společností, pokud dotyčného makléře neznáte osobně, případně pokud nám nebyl někým, komu věříme, doporučen.

Co bych si měla o makléři zjistit, než využiji jeho služeb?

Makléře můžeme hodnotit podle několika kritérií. Jak dlouhou má praxi v oboru, je ochoten nám předložit reference spokojených zákazníků? Jaké má odborné vzdělání v realitách, jaké kurzy absolvoval? Jaká je jeho specializace? Rozumí právu a daním v realitách? Je schopný nám srozumitelně vysvětlit postup realitní transakce?  Jak bude naší nemovitost nabízet a co pro úspěšný prodej udělá?

Existuje nějaké objektivní hodnocení makléřů?

Některé společnosti přistoupily k testování vlastních makléřů a tím rozlišují makléře podle dosaženého výsledku. Můžeme si sami zkontrolovat, kolik nemovitostí má makléř v databázi, a posoudit profesionalitu inzerce. V dnešní době může makléř absolvovat odbornou zkoušku u nezávislého certifikačního úřadu a získat certifikaci ISO, která je mezinárodně uznávaná a k jejímu dosažení musí makléř prokázat vysokou odbornou úroveň s prokázanou praxí v oboru.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi makléři?

Bohužel rozdíly mohou být velké. Makléř profesionál vždy pečlivě chrání zájmy svého klienta, je aktivní ve vyhledávání potencionálních zájemců, pravidelně informuje majitele o své činnosti a navrhuje řešení, jak celý proces zefektivnit. Je odborníkem v oblasti daní a práva a umí klientovi vždy bezchybně poradit.

Naopak makléř, který profesionálem není, je pasivní, nemá odborné znalosti nebo si vymýšlí a jeho jedinou motivací je získání provize. Tito makléři nemají v dnešním realitním trhu naštěstí šanci uspět a většinou brzy odcházejí.

Proč bych měl/měla využít služeb makléře? Jaká je jich přidaná hodnota?

Mezi největší přidané hodnoty, které by měl makléř svému klientovi poskytnout, je naprosto bezpečný proces celé realitní transakce, vysoká odbornost a vysvětlení všech otázek, námitek, obav, které klient může k průběhu prodeje, pronájmu mít. Dále významnou úsporu času a starostí. Makléř by měl být naprosto samostatný a měl by se pečlivě postarat o celý obchodní případ od začátku do samotného konce. Makléř by měl beze zbytku chránit zájmy svého klienta, a to i v případech kdy se může například prodávajícímu zdát, že požadavek kupujícího je v pořádku, a chystá se s tímto požadavkem souhlasit, byť ho může výrazně poškodit. Celá realitní transakce musí být absolutně a bez výjimky bezpečná, přehledná pro obě strany, pro prodávajícího i kupujícího.