offers in other languages

MENU ZAVŘÍT

Výběr makléře dle kvalitativního hodnocení

Všichni makléři jsou pravidelně vzděláváni v RX Akademii. Ta disponuje širokou škálou tréninků a vzdělávacích programů sestavených tak, aby zapadaly do systému kariérního růstu každého makléře v síti RE/MAX. Jsou zaměřeny na odborné znalosti a prodejní dovednosti makléřů s důrazem na potřeby zákazníka a poskytování nejkvalitnějších služeb na realitním trhu v České republice. Vyberte si ty nejlepší…

Stupně odborné způsobilosti makléřů RE/MAX

  1. Certifikovaný realitní makléř 1. stupně
  2. Certifikovaný realitní makléř 2. stupně
  3. Certifikovaný realitní makléř dle normy ISO

ISO certifikovaný realitní makléř

RE/MAX jako první a zatím jediná realitní společnost v Čechách podpořila a propaguje nezávislou certifikaci odborné kvality makléřů dle normy ISO. Titul CRM ISO (certifikovaný realitní makléř dle normy ISO) je nejvyšší nezávislé ocenění odborné způsobilosti v realitním oboru, které makléř může dosáhnout. Certifikaci CRM ISO může získat každý, kdo úspěšně složí státní zkoušku.

Certifikát uděluje Česká společnost pro jakost na 3 roky. Po uplynutí této doby musí makléř složit opakovaně novou zkoušku. V případě, že makléř neobhájí je mu titul CRM ISO obehrán.

Seznam CRM ISO makléřů naleznete zde

Certifikovaný makléř 2. stupně

Ocenění Certifikovaný makléř 2. stupně je uděleno, pokud makléř prokáže v kategorizačním testu RE/MAX hlubší znalosti z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat každé 2 roky v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 2. stupně odebrán do doby, než si doplní potřené znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o vyšší ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Certifikovaný makléř 1. stupně

Hodnocení Certifikovaný makléř 1. stupně je udělováno makléři, který v kategorizačním testu prokázal požadované minimum znalostí z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat pravidelně každý rok v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 1. stupně odebrán do doby, než si doplní potřebné znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o základní ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Výběr makléře dle kvantitativního hodnocení

Ocenění Hvězdičky

V rámci RE/MAX ČR jsou hvězdičky udělovány podle celkové výše dosažené produkce od počátku působení makléře v RE/MAX.

Makléř roku / Kancelář roku

Kategorie Makléř roku a Kancelář roku je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř a kancelář s největšími dosaženými hrubými výnosy za daný kalendářní rok bez ohledu na datum zahájení činnosti.

Makléř – skokan roku / Kancelář – skokan roku

Kategorie Makléř - skokan roku a Kancelář - skokan roku je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř/kancelář s největšími průměrnými hrubými výnosy na 1 měsíc činnosti. Podmínkou je zahájení činnosti v roce, kdy je kategorie vyhlášena.

Makléř měsíce / Kancelář měsíce

Makléřem měsíce se rozumí makléř, který za kalendářní měsíc dosáhl nejvyšší dosažené produkce (hrubých výnosů). Vyhlašuje se vždy k 15. dni v měsíci za předchozí období. 

Mezinárodní ocenění

RE/MAX International každoročně uděluje několik mezinárodních individuálních ocenění, která jsou rozdělena do 2 kategorií: Klubová ocenění a Profesní ocenění

Klubová ocenění

Prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším RE/MAX makléřům z celého světa na základě dosažené výše hrubých ročních provizí. Nejvyššími možnými oceněními jsou 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman´s Club. Makléři mají výsadu používat loga prestižních klubových ocenění po dobu jednoho roku.

Profesní ocenění

Prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším RE/MAX makléřům z celého světa nejen na základě výše celkových hrubých provizí, ale také v závislosti na délce působení ve společnosti RE/MAX. Makléř se může stát členem tří různých celosvětově uznávaných klubů – Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavně nejprestižnějšího Circle of Legends. Nejvyšší ocenění Circle of Legends může makléř získat až po více než desetiletém působení v RE/MAX, což bezpochyby zaručuje jeho vysoké profesní kvality. Tato ocenění jsou udělována na dobu neurčitou.

.