Makléř měsíce August 2007

Mou snahou je přistupovat ke svým klientům individuelně, s úctou, respektem, poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni, které vycházejí také z mých mnohaletých zkušeností projektanta ve stavebnictví. Při své práci se nesoustřeďuji na jednorázový prospěch, ale na budování dlouholetých pracovních i lidských vztahů.