Makléř měsíce August 2013

Jsem velmi ráda, že se mi po téměř třech letech působení ve společnosti RE/MAX podařilo dosáhnout na prestižní ocenění, které mne v mé práci bude dále motivovat. Začátkem července jsem se rozhodla, že se opět pustím do pořádné práce tak, aby se objevily skutečné výsledky a podařilo se. Jsem ráda, že výsledky nejsou dílem náhody, ale rozhodnutí následované aktivitami, které můžu ovlivnit. Na této práci miluji nejen časovou nezávislost, ale hlavně to, že možnost výdělku je v podstatě neomezená.